SSC-SIP


ElectriCITY är partner i ett nytt, långsiktigt strategiskt innovationsprogram, Smart Sustainable Cities (SSC-SIP), som byggs upp under 2017 och startar verksamheten 2018. KTH står som värd och samordnare av programmet. Det har som mål att bidra till forskning och innovation inom området smarta städer och därigenom bidra till att Sverige möter sina energi- och klimatmål och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt.

Innovationsprogrammets vision är att ”Sverige ska inspirera till och ha en ledande roll i energi- och klimatarbete, genom smarta och hållbara städer”.

SSC-SIP arbetar med fyra fokusområden: Livsstil och konsumtion, Planering och byggd miljö, Mobilitet, Integrerad infrastruktur.
SSC-SIP är ett strategiskt innovationsprogram som består av samhällsaktörer från i huvudsak fyra grupper: näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och ideella sektorn. Bland deltagarna finns fyra städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, samt KTH, Chalmers, Lunds Universitet, Umeå Universitet, samt RISE. Från näringslivet deltar bland andra Ericsson, Scania, Skanska och Intel. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Ett strategiskt innovationsprogram är en långsiktig satsning på upp till 12 år där programmet utvärderas och beviljas eventuell fortsatt finansiering av finansierande myndigheter i etapper om tre år.

Läs mer om SSC-SIP av Olga Kordas, KTH, här.