Sjöstadsverket


I  Hammarby Sjöstad finns Sveriges – och ett av Europas – ledande forskningscentra för vattenreningsteknik, Sjöstadsverket på Henriksdalsberget.

Bristen på rent vatten är ett växande problem i världen – och i Sverige. Sjöstadsverket arbetar med effektivisering av existerande teknik och utveckling och implementering av ny teknik och nya metoder. Det är åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan och resursanvändning på reningsverken. Ett av projekten handlar om att utveckla de kommunala vattenreningsanläggningarna till produktionsanläggning för energi, kommersiellt gångbara ämnen, som fosfor, samt rent vatten, dvs en cirkulär ekonomi. Genom forskningsprojekt bidrar Sjöstadsverket till att främja svensk cleantech export inom vattenområdet. Sjöstadsverket ägs och drivs av IVL och KTH, både medlemmar av ElectriCITY.

Läs mer om Sjöstadsverket av Staffan Filipsson, IVL, här.