Om oss


ElectriCITY är en medborgardriven innovationsplattform i form av en ekonomisk förening , med säte i Hammarby Sjöstad och med medlemmar och partners från näringsliv, forskningsorganisationer och Stockholms stad. 

ElectriCITY bygger vidare på Hammarby Sjöstads position som: ”one of the world’s highest profile examples of Sustainable City Development” (The Economist). Den har sitt ursprung i Sjöstadsförenigens projekt HS2020.

ElectriCITY arbetar med ambitionen ”att förnya en ny stad”. Ny teknik och nya krav på hållbara transporter, energieffektivisering och hållbara livsstilar gör att även en ny stad måste ta till sig de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Vår ambition är att Hammarby Sjöstad ska vara ledande och pådrivande när det gäller att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilfri stad 2040.

ElectriCITY är organiserad som en ekonomisk förening med ett 40-tal medlemmar eller partners.

Medlemmar: Volvo AB, Scania, Vattenfall, Siemens, ABB, Envac, Skanska, Riksbyggen, White, KTH, IVL, RISE, Hertz, Veolia Sverige, Veidekke, ElBil2020, Sjöstadsföreningen, Teknikföretagen, Swedehouse, Infranode/Areim, Sweco. HSB,Charge Amps, Intel Swedish AB,  Cycleurerope, JLO Invest, Parks4Solar, Energiforsk

Samarbetspartners:  Stockholm Business Region,  Miljöförvaltningen, IBM, Roadmap Sweden, Xeric, Global Utmaning, Hexicon, STIK, Tengbom, Stockholm Clean tech, Företagsgruppen Hammarby Sjöstad, Svensk Exportkredit AB, Botrygg, Park&Charge, Binero, Sjöstadsliv, TEYI, Qlocx, Charge-Amps.

Styrelsen för ElectriCITY består av: Allan Larsson, ordförande, Mari-Louise Persson, Riksbyggen, vice ordförande, Martin Spjern, AB Volvo, Jonas Törnblom, Envac, Östen Ekengren, IVL Monica Axell, RISE, och Olga Kordas, KTH.

Anders Bylund, Siemens, Charlotte Eisner, Charge-Amps, Jenni Cato, Teknikföretagen, Susanna Hurtig, Vattenfall, Johan Falk, Intel Sweden AB. Philip Ajina, Infranode, Anna Hessle, Sweco är suppleanter.. Revisor är Axel Nelén med Jarl-Erik Rollén som revisorssuppleant.

Ordförande i styrgrupper:

  • Smart och förnybar energi: Mari-Louise Persson, Riksbyggen
  • Hållbara transporter: Charlotte Eisner,
  • Återvinning:  Jonas Törnblom, Envac
  • Urban living labs:  Olga Kordas,  KTH

Varumärket. Ett avtal har träffats mellan ElBil2020 AB och ElectriCITY Innovation om rätten att använda det registrerade varumärket som namn på föreningen.

Mer information om ElectriCITY och medborgarinitiativet HS2020 i Hammarby Sjöstad:
http://www.boverket.se/contentassets/07f4ed2432a54675969a34cd9d9704c2/hs2020delegationsrapport-141201.pdf

Kontakt: kontakt@electricitystockholm.se
Adress: Lugnets allé 48 F, 120 66 Stockholm