Energi


 

ElectriCITY har till syfte att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för hållbar utveckling. Vi arbetar med handfasta lokala energi- och miljöåtgärder för att omsätta det internationella klimatavtalet i Paris, det nationella klimat-ramverket och Stockholm stads klimatmål.

Vi sätter även klimatmål på stadsdelsnivå – ”dubbelt så snabb förbättring som den som gäller för Stockholm stad” – för att driva på och bidra till att Stockholm lyckas nå målet att bli en fossilfri stad år 2040.