IoT


I samarbete med Intel Sweden AB, Ericsson, Stockholms stad, Skanska, KTH med flera vill ElectriCITY ta ett samlat grepp på den digitala strukturen för IoT och 5G för att lyfta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för klimat och hållbar utveckling.

Vi förbereder nu en förstudie om hur Hammarby Sjöstad ska kunna fungera som testbädd för en horisontell integration av IoT och hög kapacitet via 5G för bättre styrning av energi, transporter, återvinning, luftkvalitet, vilket syftar till bättre resursflöden och en bättre användning av knappa resurser. Vi hoppas att en sådan testbädd ska vara i funktion senast 2020 och få fullt genomslag under de kommande fem åren.

Läs mer om IoT av Johan Falk, Intel, här.