Forskningsfält


ElectriCITY är en plattform för samarbete mellan högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och de boende i Hammarby Sjöstad kring framtidens energisnåla och klimatsmarta stad. ElectriCITY har ambitionen att utveckla Sjöstaden till ett ”Urban Living Lab” som attraherar forskare inte bara från svenska högskolor och universitet, utan också från ledande universitet världen över. Hammarby Sjöstad ska vara ett förstahandsval som svensk nod i EU-projekt om studier av och för hållbara stadsutveckling.

Grundläggande för forskningssamarbetet är att det ska vara till nytta för dem som bor i Sjöstan och att det bidrar till att göra Hammarby Sjöstad till en föregångare i klimatarbetet. Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Svenska Miljöinstitutet IVL, Research Institutes of Sweden AB, RISE, och Energiforsk är medlemmar i ElectriCITY och utgör garanti för hög vetenskaplig kvalitet.