Affärsplattform


Hammarby Sjöstad är känd över hela världen som ett framstående exempel på hållbar stadsutveckling. Hit har varje år tusentals stadsplanerare, byggare, borgmästare och ministrar kommit för att se och inspireras; den mest prominente besökaren är Xi Jinping, nu Kinas president.

För ett par år sedan började Stockholm stad trappa ner visningarna av Hammarby Sjöstad och dra besökare till Norra Djurgårdsstaden. ElectriCITY tog då initiativet till att etablera Hammarby Sjöstad som exportplattform, dvs en mer affärsinriktad verksamhet med syfte att bidra till det svenska exportfrämjandet. Detta har nu lett till att Smart City Sweden etablerats på Hammarby Kaj 18 med IVL Svenska Miljöinstitutet som huvudman och med Energimyndigheten som finansiär.

ElectriCITY är partner i detta arbete, presenterar Hammarby Sjöstad 2.0 och deltar i flera stora samarbetsprojekt:

  • Ett av dem gäller utvecklingen av hållbara städer i Indien med svenska Teknikföretagen och Confederation of Indian Industries som  partners. I detta samarbete ska Hammarby fungera som ett ”urban living lab” med testbäddar för nya energi- och klimatsmarta lösningar.
  • Ett annat gäller utvecklingen av ett innovationscentrum i Nanjing i Kina, Nanjing Jiangbei New Area. Staden har en investeringsfond,  WINNOC Holding Co. Ltd som erbjuder utländska företag med avancerad teknik att etablera sig där och få tillgång till den kinesiska marknaden. Fonden har ett svenskt dotterbolag, WINNOC AB, som har identifierat Hammarby Sjöstad och Smart City Sweden som bästa sättet att få kontakt med svenska cleantech företag.

ElectriCITY driver på egen hand ett projekt, Match Making Hammarby Sjöstad, för att knyta samman innovativa cleantech företag med stora användare som bygg- och fastighetsföretag, energi- och teknikföretag, samt företag inom transportsektorn och delningsekonomin. Från början var detta tänkt för den svenska marknaden, nu visar också investerare från utlandet, framför allt Kina, intresse för att delta och möta svenska företag med spetsteknologi.

För mer information, se http://www.matchmakinghammarbysjostad.se