ERANET


ElectriCITY medverkar i ERANET, ett projekt om framtida energiutveckling och som syftar till att underlätta övergången från ett samhälle beroende av fossila bränslen till ett kretsloppssamhälle. Hur kommer det framtida energisystemet påverkas av att vi går från att vara konsumenter till att producera vår egen energi? Hur ska energiproducenter ställa om sin produktion så att den mer flexibel, men samtidigt klara energikonsumtionen för den kallaste, mörka natten? Hur ser de framtida betalsystemen för energi ut?

Projektet har tre testbäddar i Europa varav Hammarby Sjöstad är en. De svenska deltagarna är Riksbyggen, Fortum, Veolia, Ellevio, KTH och ElectriCITY.

Läs mer om ERANET av Björn Laumert, KTH, här.