CIVIS


ElectriCITY har deltagit i ett energieffektiviseringsprojekt kallat CIVIS sedan 2013. Projektet har haft till syfte att påverka energikonsumenters beteende genom information. Att i realtid via en app kunna följa sin egen och grannars konsumtion av el och energi. Att se vad energieffektiviserande insatser gör för skillnad i energianvändning för den enskilda fastigheten. Att få tips om minskat energibeteende.

Projektet har haft två testbäddar i Italien och två i Sverige, varav en i Hammarby Sjöstad.
Läs mer om CIVIS av Björn Palm, KTH, här.