Smart och förnybar energi


Målet när Hammarby Sjöstad byggdes var att pressa ner energianvändningen till 100 kWh per kvm och år. Det lyckades i en fjärdedel av byggnaderna. I tre av fyra ligger användningar över målet. Genomsnittet låg 2015 på 118 kWh per kvm och år.

ElectriCITY samarbetar med Sjöstadsföreningen och bostadsrättsföreningarna att komma till rätta med den höga energiförbrukningen. Under de senaste åren har 38 bostadsrättsföreningar fått hjälp med eco-driving för att sänka energianvändning och förbättra energiekonomin. Potentialen har bedömts uppgå till 20 procents genom optimering, ytterligare 20 procent genom investeringar som effektiviserar energisystemen. Föreningarna har gjort framsteg, i en del fall stora framsteg. Andra är på gång. Målstyrd energiförvaltning är en metod som utvecklats och som nu tillämpas av flera brf.

Följande åtgärder kommer att genomföras under de kommande åren med ambitionen att nå HS2020-målet :

  • Fram till 2020 ska alla brf ha fått hjälp att ta fram och genomföra åtgärdsprogram för att sänka energiförbrukningen till under 100 kWh per kvm och år och förbättra inomhusklimatet.
  • ElectriCITY och Sjöstadsföreningen står bakom Belysningsutmaningen med ambitionen att bostadsrättsföreningarna ska byta minst hälften av antalet allmänna belysningspunkter till energieffektiv LED-belysning.
  • Länka, lagra, ladda – detta är en systemlösning för att länka solceller till ett energilager i fastigheter för att ladda elbilar när belastningen på nätet är låg, dvs på natten, och på detta sätta minsta effekttoppar och sänka energikostnader. I samarbete med Skanska, Intel, Ericsson, Ferroamp, KTH med flera planerar vi en pilot-anläggning, som ska vara i drift under 2018. Alla brf i Sjöstaden ska informeras och få erbjudande om hur de på detta sätt kan gå över till förnybart, minska effekttoppar och sänka kostnader.

Vi gör bedömningen att dessa åtgärder ska leda till att påtagligt lägre energianvändningen och minskad klimatpåverkan.

Läs mer om ”ElectriCITY – tio år framåt” av Örjan Svane, KTH, här.