Hållbara transporter


Transportsektorn är den största utmaning i arbetet med att minska koldioxidutsläpp och begränsa klimatpåverkan. Här finns också den största potentialen. Omställning från traditionellt drivna fordon till eldrivna innebär en minskad energianvändning med 50-70 procent. ElectriCITY är därför engagerat i omställningen på alla delar av transportsektorn i Hammarby Sjöstad: personbilar, bussar, färjor, lastfordon, arbetsmaskiner.

Nyckel till omställning är en smidig infrastruktur för laddning av personbilar. ElectriCITY hjälper brf att installera sådan laddutrustning. Vid årsskiftet 2017/18 kommer Hammarby Sjöstad att ha minst 250 garageplatser – utöver de publika laddplatserna – utrustade med laddning för elbilar och är då den stadsdel i Stockholm som har bäst utbyggd infrastruktur i förhållande till antalet invånare.

Ett etappmål för detta arbete är att det senast 2020 ska finnas minst 20 procent av p-platser i garage utrustade för laddning och att minst 20 procent av p-platserna för inpendling ska ha laddutrustning.

Sjöstadsföreningen har i samarbete med ElectriCITY gjort en upphandling av samordnade transporter av avfall från miljörummen för att minska transportarbetet och ställa om till miljövänliga fordon. Denna samordning börjar genomföras under 2017. Demo av eldrivna redskap för parkskötseln har genomförts.

ElectriCITY verkar för en omställning av hela innerstadens bussflotta till eldrivna fordon. Bussplan Stockholm 2017 kommer att presenteras i höst som ett bidrag till SLLs utredning om omställningen till elbussar. Det sker i samarbete mellan AB Volvo, Scania, Vattenfall, Siemens, ABB, Infranode och ElectriCITY.

I samarbete med Velo&Oxygen genomför ElectriCITY under 2017 ett projekt för att öka intresset för elcyklar. Ett tio-tal brf har fått tillgång till elcyklar som delas mellan medlemmar i treveckorsintervaller som ”pröva på”.

Läs mer om elfordon av David Baunert, KTH, här.