Återvinning/cirkulär ekonomi


Genom det grundläggande återvinningssystemet, Hammarby modellen, och den därtill hörande infrastrukturen, det vakuum baserade sopsugsystemet, är Hammarby Sjöstad en global demostad för ett avancerat system för återvinning. ElectriCITY arbetar för att ytterligare förbättra detta genom ett starkare huvudmannaskap och en uppgradering av de äldre delarna av systemet.

ElectriCITY vill också göra Hammarby Sjöstad till testbädd för delningsekonomi (shared economy), och bygga upp erfarenheter under 2018-2020 för att verksamheten sedan ska kunna vara självförstärkande. Det finns en god grund för en sådan testbädd, både i form av nya verksamheter som håller på att utvecklas för delning av redskap, delning av ytor för leveranser, elcyklar och elbilar mm och i form av aktiva konsumenter.