Energi: forskningsprojekt i Hammarby Sjöstad och Geneve


Hammarby Sjöstad ingår tillsammans med Geneve stad och Vevey kommun i Schweiz i ett planerat
forskningsprojekt, ett s k ERA-NET-projekt. Professor Björn Laumert, KTH, är ledande på svensk sida i det nyligen bildade konsortiet. Syftet med projektet är testa ett nytt sätt att skapa synergi mellan olika
energinätverk och optimalt planera investeringar i energiinfrastruktur, så att framtida energibehov tillgodoses utan att systemet blir överdimensionerad. Stockholms Miljöförvaltning, Riksbyggen, Veolia och ElectriCITY är svenska partners. Beslut om finansiering väntas inom de närmaste månaderna.