ElectriCITY har till syfte att ta Hammarby Sjöstad till nästa nivå av innovationer för hållbar utveckling, dvs Hammarby Sjöstad 2.0. Vi omsätter klimatavtalet i Paris, det nationella klimatramverket och Stockholm stads klimatmål i handfasta lokala energi- och miljöåtgärder.

Vi sätter klimatmål på stadsdelsnivå – ”dubbelt så snabb förbättring som den som gäller för Stockholm stad” – för att driva på och bidra till att Stockholm lyckas nå målet att bli en fossilfri stad år 2040.

Vår styrka är att vi har ledande företag, forskningsinstitutioner och kommunala förvaltningar som medlemmar och partners i vår organisation.

ElectriCITY är en ekonomisk förening och har sedan några år tillbaka i samarbete med Sjöstadsföreningen och Miljöförvaltningen bedrivit ett aktivt arbete för att engagera bostadsrättsföreningarna och de boende i arbetet på konkreta energi- och klimatåtgärder. Detta arbete har bedrivits som pilotprojekt. Vi vill nu ta ett samlat grepp och göra Hammarby Sjöstad till en demostad med ett antal testbäddar på strategiskt viktiga områden, enligt följande:

  • Smart och förnybar energi: ” energi hemma”
  • Hållbara transporter/omställning till elfordon: ”ladda hemma”, Bussplan Stockholm, eldrivna färjor och transportfordon, elcykling
  • Cirkulär ekonomi: ”återvinning hemma”, hållbara transporter av avfall, delningsekonomi
  • Urban Living Lab: IoT och 5G för att lyfta hållbarhetsarbetet till en ny nivå
  • Hammarby Sjöstad som exportplattform: vi samarbetar med IVL kring Smart City Sweden och med Teknikföretagen och Confederation of Indian Industries samt med investmentbolaget WINNOC i Nanjing, Kina.